HVEM, HVA, HVORFOR?
Pamflett for Gullkalven, Norges største studentkonkurranse innen kreativ kommunikasjon.
Designet som en høytidelig invitasjon, med informasjon om hva Gullkalven er, hvem som kan delta og hvorfor man burde være med.

Redaksjon
Redaktør: 
Kaja Møller-Hansen
Tekstredaktør: 
Susanna Bush Eide
Art Director
Lovisa Örnestål
Grafisk design
Aurora Bratli Brunvoll og Benjamin Gaupset


Illustrasjon av Lovisa Örnestål.
Fra kick-off og lanseringen av pamfletten på Hendrix Ibsen.
Back to Top