Bachelorprosjekt ved Høgskulen i Volda.
Konseptutvikling og oppbygging av en ny merkevare som fronter håndarbeid.
Om prosjektet
De siste årene har håndarbeidet strikking blitt omtalt som en økende trend blant unge. Min hypotese er at håndarbeid fortsatt oppfattes som gammeldags og assosieres med den eldre generasjonen representert ved bestemødre og tanter.
Gjennom en enkel spørreundersøkelse kartla jeg hva folk assosier- er med håndarbeid. Respondentene ble bedt om å nevne alt de forbinder med håndarbeid. Blant de 64 respondentene under 35 år nevnes først og fremst ulike typer håndarbeid. Assosiasjoner som gammeldags, tradisjon, gamle damer, bestemor/mormor, mamma og tante nevnes til sammen 19 ganger. Blant de over 40 blir dette aldri nevnt, og assosiasjoner som avkobling, rekreasjon, hygge, kos og glede trekkes heller frem.

Mål
Den visuelle identiteten skal:
1. … skape positive assosiasjoner knyttet til håndarbeid.
2. … etablere Uten like som en troverdig, inspirerende og moderne bedrift.
3. … etablere håndarbeid som noe moderne og ungdommelig.
4. … fungere godt i alle flater: analogt, digitalt, sosiale medier og håndlaget om mulig.
5. … appellere til en ung målgruppe (19-35 år).

Kreativ strategi
Uten like vil fokusere på det unike og eksklusive ved håndarbeid, i tillegg til selve produksjonen og prosessen.
Strikking har blitt omtalt som den nye yogaen, og kan sees på som meditasjon. Dette kan være grunn nok til å drive med håndarbeid for noen.
Den kreative strategien er å understreke at håndarbeid kan gi deg noe helt spesielt. Noe som ikke alle har.

Kreativt konsept
Unike produkter.
Noe uten like. Enestående. Unikt. Begrenset antall personer som har det samme.
Uten like vil tilby oppskrifter og inspirasjon
til håndarbeid- og hobbyprosjekter – til et begrenset antall mennesker om gangen. På denne måten vil det føles mer eksklusivt og brukerne vet at det ikke er så mange andre som har det samme.
Back to Top